Culture and Events

abc

12 12-2022

abc

abc

Related news

Hợp tác đối tác chiến lược giữa Công ty cổ phần Golden City và Công ty cổ phần Kỹ thuật & Xây dựng Long Giang
10 8-2023

Hợp tác đối tác chiến lược giữa Công ty cổ phần Golden City và Công ty cổ phần Kỹ thuật & Xây dựng Long Giang

Với tầm nhìn dài hạn cùng mong muốn phát triển bền vững, ngày 20/7/2023, Công ty CP Golden City đã ký kết hợp tác chiến lược với Công ty CP Kỹ thuật & Xây dựng Long Giang (Long Giang E&C) - thành viên trực thuộc Long Giang Group.

details
abc
5 10-2022

abc

abc

details