Tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng Số lượng Mức lương Hạn nộp HS
2 Thỏa thuận 15-12-2018
1 từ 25tr trở lên 25-08-2018
Ngày tạo: 07-08-2018
6 Thỏa thuận 15-08-2018
3 Thỏa thuận 31-08-2018