GOLDEN CITY 6

GOLDEN CITY 6

GOLDEN CITY 6 GOLDEN CITY 6
GOLDEN CITY 6

Project Scale

GOLDEN CITY 6

toàn khu trung tâm thương mại
Cận cảnh trung tâm thương mại
Cận cảnh khu trung tâm thương mại
GOLDEN CITY 6

Project Location

GOLDEN CITY 6

PROJECT UTILITIES

GOLDEN CITY 6

PROJECT EQUIPMENTS