GOLDEN CITY JOINSTOCK COMPANY

INTRODUCTION

GOLDEN CITY JOINSTOCK COMPANY
GOLDEN CITY 3
GOLDEN CITY JOINSTOCK COMPANY

PROJECT SCALE

DIỆN TÍCH KHU NHÀ Ở LIỀN KỀ: 8.596,89
DIỆN TÍCH TÒA NHÀ TRUNG TÂM DỊCH VỤ KẾT HỢP NHÀ Ở CHUNG CƯ: 1.308,28
DIỆN TÍCH ĐẤT GIAO THÔNG: 3.301,25
TỔNG VỐN ĐẦU TƯ ĐĂNG KÝ DỰ ÁN: 152.656.085.000 ĐỒNG
ĐẦU TƯ HOÀN CHỈNH HỆ THỐNG KỸ THUẬT HẠ TẦNG NHƯ: ĐƯỜNG GIAO THÔNG, SAN NỀN, THOÁT NƯỚC, CẤP NƯỚC, CẤP ĐIỆN, CÔNG VIÊN CÂY XANH...
CHUNG CƯ GOLDEN CITY 3 ĐƯỢC THIẾT KẾ 13 TẦNG, GỒM CÓ TẦNG 1 ĐỂ XE, NHÀ CỘNG ĐỒNG, KỸ THUẬT…, 12 TẦNG CÒN LẠI LÀ CĂN HỘ CHUNG CƯ. DIỆN TÍCH CĂN HỘ DAO ĐỘNG TỪ: 50M2 ĐẾN 57M2. DIỆN TÍCH CĂN HỘ THÔNG TẦNG DAO ĐỘNG TỪ: 108 M2 ĐẾN 111M2.

PROJECT LOCATION

Project Location

PROJECT UTILITIES

Sunrise
Sunrise
 Được đầu tư hoàn chỉnh hệ thống kỹ thuật hạ tầng như: Đường giao thông, san nền, thoát nước, cấp nước, cấp điện, công viên cây xanh...
Được đầu tư hoàn chỉnh hệ thống kỹ thuật hạ tầng như: Đường giao thông, san nền, thoát nước, cấp nước, cấp điện, công viên cây xanh...
 hospital
hospital

PROJECT EQUIPMENTS