Theo dõi chúng tôi

QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN

Cloud
Cloud
Cloud
Cloud
MỐC PHÁT TRIỂN

Dịch vụ môi giới
và tư vấn bất động sản

item-line-01

Kinh doanh bất động sản

item-line-01

Dịch vụ quản lý bất động sản

item-line-01

24/09/2007

Thành lập Công ty CP phát triển Golf Hà Nội
Hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực kinh doanh dịch vụ như bi-a, Cafe...tại Hà Nội

02/12/2008

Khai thác khoáng sản tại Nghệ An
Công ty đã chuyển hướng kinh doanh sang khai thác khoáng sản, địa bàn hoạt động là các huyện miền núi phía Tây Nghệ An. Đổi tên từ Công ty CP phát triển Golf Hà Nội sang Công ty CP Gold Đất Việt.

31/12/2009

Thành lập sàn giao dịch Bất Động Sản
Thành lập sàn giao dịch Bất Động Sản